'Världens största passagerarfartyg'

Hem Queen Mary 2 Vad är en kryssning Rum & hytter Exteriörbilder

 

 


Kommandobryggan

 

Kommandobryggan är det rum i fören på däck 12 där fartyget styrs. Bryggan består egentligen av flera rum: styrhytten, navigationshytten, radiorummet och säkerhetscentralen.

Styrhytten är det största rummet, 50 meter brett och med stora fönster ut över fören och fartygssidorna. Foto: P MasseyQM2 styrs med hjälp av en joystick och alla viktiga data visas för styrmannen på stora datorskärmar. Styrmannen har även datorstöd som autopilot, radar, ekolod och navigeringsdator. Man kan till exempel få fartyget att automatiskt stå stilla på en punkt utan att behöva använda ankaret eller backa exakt den väg det åkt för att plocka upp personer som fallit överbord.

Styrhytten bemannas dygnet runt året runt av minst två personer. Oftast har man ytterligare utkikar och styrmän på plats under färd och alltid när man navigerar i trånga farleder. Det är inte tillåtet att besöka kommandobryggan, men man har på försök ett rum med fönster bakom bryggan där intresserade passagerare kan se in i rummet.

Säkerhetscentralen är fartygets nervcentrum om någon olycka skulle inträffa. Det bemannnas dygnet runt. Här ser säkerhetsofficeren om ett brandlarm skulle utlösas, han kan stänga de vattentäta portarna och branddörrarna, starta sprinklers samt övervaka alla viktiga utrymmen via videomonitorer. De vattentäta portarna hålls alltid stängda vid dåligt väder och när man går in och ut ur hamnar. De testas dessutom dagligen för att kontrollera funktionen.

Skulle QM2 behöva evakueras behöver officeren endast trycka på en knapp så sänder fartyget ut automatiska nödsignaler med position och typ av olycka. Det finns livbåtar och flottar till 50 procent fler än antalet ombord. Livbåtarna är moderna och av en självupprätande sort som ska klara även höga vågor.

 


Visit Historic Landmarks

Länkar Gästbok Kontakt

Copyright 2006 Hermansson. Rättigheterna för bilderna varierar.